Zagreb, 10.-12.5.2013.

Korado Korlević najavio teraformiranje Marsa

Korado Korlević najavio teraformiranje Marsa

SFeraKon će Korada Korlevića, poznatog astronoma iz Višnjana te omiljenog i cijenjenog gosta SF konvencija u Hrvatskoj ugostiti po treći put. Ovaj su put posjetitelji zagrebačke SF konvencije imali mogućnost u online anketi izbrati koje predavanje žele slušati.